Segueix aquests consells

Les condicions de treball són la causa de entre l’11 i el 17% dels problemes de salut mental a Espanya. Una dada que es va donar a conèixer a la Jornada de Salut Mental en l’Àmbit Laboral, celebrada a la seu del Consell Econòmic Social (CES) a mitjans de novembre.

A tot això cal afegir que 4 de cada 10 treballadors consideren que no gestionen bé el seu estrès a la feina, un fet que es tradueix directament en pèrdues tant per a l’empresa com en termes de salut pels propis treballadors.

Empreses saludables, empreses amb resultats

Els experts tenen clar que la solució a aquests problemes recau en l’aplicació de polítiques saludables per part de les empreses. Per això, és necessari ser conscients de quins són els factors clau que ens poden servir com a eines de prevenció a l’hora d’evitar aquests problemes de salut.

Pel president de la Federació Salut Mental de Castilla y León, Jesús Corrales, aquests factors són: una organització flexible, la conciliació de la vida personal y laboral, la motivació, una bona comunicació i, per últim, el respecte dels límits o dels espais agradables.

Pràctiques que és necessari que les empreses garanteixin amb l’objectiu de millorar l’estat físic i psíquic dels seus treballadors. Perquè està comprovat que una empresa amb una plantilla saludable és una empresa amb millors resultats i amb un major índex de productivitat.