La importància de la seguretat i la prevenció de riscos laborals

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball es celebra anualment el 28 d’abril. L’objectiu és promoure la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals arreu del món.

Es tracta d’una campanya de sensibilització impulsada per l’OIT. Es tracta de centrar l’atenció a nivell internacional sobre les noves tendències en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball. Així com informar sobre la magnitud de les lesions, malalties i morts relacionades amb el treball.

Un treball del nostre dia a dia

Per a nosaltres, la prevenció és un treball constant al qual hi dediquem temps i esforç cada dia de l’any. És per això que a Prevint el dia 28 d’abril reflecteix el sentit de la nostra feina del dia a dia. Així ho avalen totes les empreses que han confiat en els nostres serveis al llarg de tots aquests anys.

Per aquest motiu, volem aprofitar l’ocasió per desitjar-vos un bon dia mundial de la Seguretat i Salut en el Treball a tots!

Algunes dades rellevants

A nivell mundial, hi ha 541 milions de treballadors joves (entre 15 i 24 anys). Ells representen més de 15% de la força de treball del món i pateixen una taxa d’accidents no mortals fins a un 40%  més alta que majors de 25 anys. Entre els treballadors joves, hi ha 37 milions del grup d’edat 15-17 anys que realitzen treballs perillosos.

Molts factors poden augmentar la vulnerabilitat de les persones joves als riscos en el treball.  Destaquen la seva etapa de desenvolupament físic i psicològic; la manca d’experiència laboral i de capacitació; la limitada consciència dels perills relacionats amb el treball i la manca de poder de negociació. Aquesta última pot portar els treballadors joves a acceptar tasques perilloses o males condicions de treball.

La campanya del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball de 2018 destaca la vital importància d’abordar aquests desafiaments i millorar la seguretat i la salut dels treballadors joves. No només per promoure l’ocupació juvenil decent, sinó també per vincular aquests esforços en la lluita contra el treball infantil perillós i totes les altres formes de treball infantil.