3a edició Premi Prevint

Innovació i inversió per a la millora de la salut de l’empresa

Des de Prevint volem distingir públicament a aquelles empreses que fomenten dins de la seva organització un entorn saludable, tant a nivell individual com col·lectiu.

Per això, en la 24ena edició de la Nit de l’Empresari de la patronal Cecot, presenta candidatura al premi Prevint, Innovació i inversió per a la millora de la salut de l’empresa. Tens temps fins el 31 d’agost de 2018.

Per optar a aquest reconeixement, aquests són els criteris que han de complir les organitzacions:

  • Principis i mètodes procedents de la direcció de l’empresa que reconeguin que els treballadors són un element necessari en l’organització i no només un cost.
  • Una cultura, amb els seus corresponents principis, que inclogui la participació dels treballadors promovent la seva motivació i responsabilitat.
  • Uns criteris d’organització del treball que proporcionen als treballadors un equilibri entre les demandes del treball, el control sobre el mateix, la seva formació i el reconeixement social.
  • Una política de personal que incorpori activament temes de promoció de la salut.
  • Un servei integrat de seguretat i salut en el treball.

Des de Prevint valorarem la informació i les recomanacions perquè les empreses puguin accedir a participar.

  • La inversió en aquest programa és una inversió en rendiment, productivitat i bon ambient de treball.
  • Menys absentisme i major productivitat, és el retorn de la inversió en prevenció i promoció de la salut.
  • S’inclou una estratègia de vida saludable en l’àmbit de la RSC interna.

Presenta la teva candidatura!

Nom de l'empresa

Adreça

Població

Telèfon

Correu electrònic

Persona de conctacte

Document candidatura