Vigilància de la Salut

Identifiquem i avaluem possibles problemes de salut en el lloc de treball

La Vigilància de la salut dels treballadors, recollida en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre en el seu article 22, engloba un seguit d’activitats, referides tant a individus com a col·lectivitats i orientades a la prevenció dels riscos laborals, els objectius generals tenen a veure amb la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives.

La Vigilància de la salut, tot i que és una activitat pròpia de l’àmbit de la Medicina del Treball, suposa una relació d’interacció i complementarietat multidisciplinar amb la resta d’integrants del servei de prevenció, i aporta els resultats de la seva activitat específica a l’àmbit interdisciplinari de la avaluació de riscos i la planificació de la prevenció.

Igualment la seva activitat queda també emmarcada en una vigilància de les malalties i lesions d’origen professional consistent en el control sistemàtic i continu dels episodis relacionats amb la salut en la població activa per tal de prevenir i controlar els riscos professionals, així com les malalties i lesions associades a ells.

La Vigilància de la salut es refereix a dos amplis conjunts d’activitats en el camp de la salut en el treball:

 

  • la vigilància col·lectiva de la salut.
  • La vigilància individual de la salut.

Beneficis

     La vigilància col·lectiva de la salut

Descriure la importància dels efectes dels riscos laborals en poblacions actives determinades.

Establir la relació causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes de salut derivats d’aquests.

Conèixer quines activitats de prevenció cal dur a terme i la seva priorització.

Avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures preventives.

     La vigilància individual de la salut

Administració de proves a treballadors per tal de detectar, de manera precoç danys derivats del treball.

Seguiment de les mesures preventives, col·lectives i / o individuals quant siguin adequades o suficients.

Decisió de les actuacions clíniques pertinents sobre el treballador afectat.

L’estudi de les lesions i el seu diagnòstic permetrà adoptar el tractament adequat i les mesures preventives oportunes.

Descobrir noves relacions entre els agents presents en el lloc de treball i les malalties associades.

Seguiment longitudinal del treballador amb risc.

Integració en els plans i programes de prevenció i millora de les condicions de treball.

Destinataris

Tots els treballadors segons marc legal recollit en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre en el seu article 22.

Com s’organitza el servei

     La vigilància col·lectiva de la salut

Disseny, aplicació, coordinació, participació i planificació de plans i programes d’actuació preventiva.

Vigilància de riscos especials i epidemiològica.

Assessorament en la promoció de la salut, gestió de la documentació preventiva i als comitès de seguretat i salut.

     La vigilància individual de la salut

Quan els reconeixements mèdics es realitzen periòdicament proporcionen un seguiment longitudinal del treballador a risc, havent d’integrar en els plans i programes de prevenció i millora de les condicions de treball.

Necessites més informació?

T'atenem per telèfon
93 245 75 02
O ens posem en contacte amb tu

Deixa'ns les teves dades i un tècnic et trucarà per resoldre tots els teus dubtes.