Realitza la formació amb nosaltres

Prevint, amb l’objectiu de facilitar als tallers el compliment de les seves obligacions en relació amb la formació en prevenció de riscos laborals, ofereix la possibilitat de realitzar amb nosaltres la formació requerida en el II Conveni del Metall.

Podràs obtenir la Targeta Professional del Metall (TPM) que avala:

 • L’experiència al sector.
 • La qualificació professional.
 • La formació rebuda.

Aquesta formació es obligatòria per tota la plantilla independentment de la categoria i / o lloc que s’ocupi dins el taller.

Els programes formatius són específics pels següents llocs de treball:

Formació d’ofici: treball al taller de reparació de vehicles

20 hores. Modalitat presencial.

Continguts:

 1. Part comuna o troncal:
  1.  Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
  2. Interferències entre activitats.
  3. Drets i obligacions.
  4. Seguretat viària.
  5. Primers auxilis i mesures d’emergència.
 2. Part específica:
  1. Definició dels treballs.
  2. Tècniques preventives específiques.
  3. Mitjans auxiliars, equips i eines.

Personal d’oficina

6 hores. Modalitat Online (Teleformació)

Continguts:

 1. Definició dels treballs.
 2. Tècniques preventives.
 3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
 4. Drets i obligacions.
 5. Seguretat vial.

Directius d’empresa

6 hores. Modalitat Online (Teleformació)

Continguts:

 1. Integració de la prevenció en la gestió de l’empresa.
 2. Obligacions i responsabilitats.
 3. Organització i planificació.
 4. Costos de l’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció.
 5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.
 6. Seguretat vial.