Formació d’ofici: treball al taller de reparació de vehicles

Prevint, amb l’objectiu de facilitar als tallers el compliment de les seves obligacions en relació amb la formació en prevenció de riscos laborals, ofereix la possibilitat de realitzar amb nosaltres la formació requerida en el II Conveni del Metall.

Podràs obtenir la Targeta Professional del Metall (TPM) que avala:

 • En primer lloc en l’experiència al sector.
 • A més de la qualificació professional.
 • Finalment en la formació rebuda.

Aquesta formació es obligatòria per tota la plantilla independentment de la categoria i el lloc que s’ocupi dins el taller.

Els programes formatius són específics pels següents llocs de treball:

Realitza la formació amb nosaltres

20 hores. Modalitat presencial.

Continguts:

 1. En primer lloc en la part comuna o troncal:
  1.  Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
  2. Interferències entre activitats.
  3. Drets i obligacions.
  4. Seguretat viària.
  5. Primers auxilis i mesures d’emergència.
 2. També en la part específica:
  1. Definició dels treballs.
  2. Tècniques preventives específiques.
  3. Mitjans auxiliars, equips i eines.

Personal d’oficina

6 hores. Modalitat Online (Teleformació)

Continguts:

 1. En primer lloc la definició dels treballs.
 2. Seguidament de les tècniques preventives.
 3. També els mitjans auxiliars, equips i eines.
 4. A més a més de drets i obligacions.
 5. Finalment en la seguretat vial.

Directius d’empresa

6 hores. Modalitat Online

Contigunts del curs tenen l’objectiu de la integració de la prevenció en la gestió de l’empresa. A més a més de l’obligacions i responsabilitats. Com a resultat de l’organització i planificació. Sobretot els costos de l’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció. Encara més en la legislació i normativa bàsica en prevenció i la seguretat vial.