La prevenció, el millor aliat de l’empresa

En el nostre dia a dia a la feina podem trobar-nos amb diversos obstacles. Aquests poden ser puntuals o també es poden dilatar en el temps i es coneixen com a riscos laborals. L’objectiu de qualsevol empresa ha de ser el de detectar-los a temps per tal d’implantar una solució eficient. D’aquesta manera es garanteix un entorn de treball saludable que de ben segur tindrà efectes positius en els resultats de l’empresa.

Però què són realment els riscos laborals? Podem definir-los com els perills que existeixen dins d’una professió o tasca específica. Així com en el lloc de treball o en l’entorn on es desenvolupa la feina. En definitiva, són tots aquells elements que poden originar problemes tant de salud física com psíquica als treballadors. La millor forma d’evitar-los és a través  d’una bona estratègia de prevenció i formació.

Els principals factors

Quan parlem de factors de riscos laborals ens estem referint a un concepte molt ampli. Tot i això, en aquest article ens centrarem en alguns d’ells, començant per les condicions de l’ambient del treball. El soroll, la temperatura o la il·luminació són elements que poden jugar un paper negatiu en el treballador. Sempre en funció de la vulnerabilitat dels elements que s’exposen a ells. Per tant, hem d’assegurar-nos que les condicions són les òptimes per establir un entorn saludable en tots els aspectes.

També trobem els factors derivats de l’organització del treball. Aquests solen tenir un major efecte a nivell emocional del treballador. Són aquells factors que es produeixen en base a l’equip de treball i a l’estructura de l’empresa: torns de treball, relacions professionals, comunicació, estabilitat… Els efectes més comuns que pateix l’empresa quan aquests elements no són estables són principalment: l’absentisme laboral i el descens de la productivitat.

Per últim, ens trobem amb els factors que més depenen d’unes bones condicions higièniques i d’aïllament. Es tracta dels factors provocats per agents químics. Evidentment, les empreses més propenses a patir els seus efectes són aquelles que treballen amb aquests productes. Els seus efectes més directes afecten a les vies respiratòries del treballador, així com a la seva pell i aparell digestiu. La prevenció és fonamental ja que el resultat de patir-lo sol ser la baixa laboral.

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x