Així ho indica el II Conveni Estatal de la Indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM)

Per tal d‘evitar duplicitats en la formació dels treballadors. Com a resultat dels que l’hagin rebut sobre la consideració del lloc de treball com a obra de construcció. A part de que realitzin la seva activitat en un lloc treball diferent, o al contrari. Es procedirà a un reconeixement d’aquesta formació rebuda segons la taula següent:

FORMACIÓ EN ORIGEN   ACCÉS A:  REQUISITS PREVIS
Curs 50 h nivell bàsic metall Curs 60 h nivell bàsic construcció Mòdul de 14 hores (part troncal) de l’annex VI apartat B
Curs 50 h nivell bàsic metall Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici 6 hores
Curs 60 h nivell bàsic construcció Curs 50 h nivell bàsic metall Convalidació Automàtica
Curs 60 h nivell bàsic construcció Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
Curs 20 h ofici construcció  Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
Curs 20 h ofici metall Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici de 6 hores

 

Si tens qualsevol consulta contacta amb nosaltres i t’informarem de la formació que has de realitzar.

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x