Així ho indica el II Conveni Estatal de la Indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM)

Per tal d‘evitar duplicitats en la formació dels treballadors. Com a resultat dels que l’hagin rebut sobre la consideració del lloc de treball com a obra de construcció. A part de que realitzin la seva activitat en un lloc treball diferent, o al contrari. Es procedirà a un reconeixement d’aquesta formació rebuda segons la taula següent:

FORMACIÓ EN ORIGEN   ACCÉS A:  REQUISITS PREVIS
Curs 50 h nivell bàsic metall Curs 60 h nivell bàsic construcció Mòdul de 14 hores (part troncal) de l’annex VI apartat B
Curs 50 h nivell bàsic metall Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici 6 hores
Curs 60 h nivell bàsic construcció Curs 50 h nivell bàsic metall Convalidació Automàtica
Curs 60 h nivell bàsic construcció Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
Curs 20 h ofici construcció  Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
Curs 20 h ofici metall Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici de 6 hores

 

Si tens qualsevol consulta contacta amb nosaltres i t’informarem de la formació que has de realitzar.