La recerca de la motivació personal

El model empresarial ha evolucionat, i amb ell les conviccions dels treballadors. Podem afirmar que fa uns anys el sou era la única motivació personal a nivel laboral. Tot i això, avui en dia cal contemplar altres factors importants que garanteixin un dels pilars fonamentals de tota empresa: la competitivitat.

Les noves generacions de treballadors busquen noves formes de valorar les compensacions que un treball els pot reportar. Per tant, l’empresa ha d’oferir nous incentius que motivin a la seva plantilla a seguir en la companyia. És precisament això el que coneixem com a salari emocional.

D’aquesta manera, podem definir el terme com tots aquells beneficis no monetaris que una empresa ofereix als seus treballadors. En definitiva, aconseguir que el treball ompli moralment les expectatives de l’empleat. L’objectiu no és altre que aconseguir que el treballador vegi un futur estable dins l’empresa i no vulgui marxar.

Alguns exemples de salari emocional…

Cada empresa és un món. Per tant és complicat establir models rígids de salari emocional. Tot i això, sí que podem exposar alguns exemples que ens permetin fer-nos una millor idea del concepte.

Cal recordar que parlem de motivacions. Per tant, en primer lloc podem destacar la possibilitat de créixer dins l’empresa. El treballador ha de veure que l’esforç es veu recompensat amb noves responsabilitats i oportunitats. Del contrari, l’immobilisme acabarà predominant i la motivació s’esfumarà. En aquest mateix sentit, un altre exemple clar seria la capacitat de prendre decisions. Que el treballador pugui opinar i sigui escoltat serà un element clau per fer-lo sentir part del projecte. Al cap i a la fi, una empresa és els seus treballadors.

Així mateix, el bon ambient laboral és un punt indispensable a l’hora de fidelitzar el talent. Cal compartir opinions i suggerències, mantenir bones relacions amb els companys i treballar en un entorn distès. I perquè això sigui possible també cal contemplar altres factors com la compatibilitat amb la vida personal. Horaris flexibles, dies de vacances per objectius o fins i tot servei de guarderia a l’empresa són alguns exemples.

Sigui com sigui, mai és tard per començar posar en pràctica algun d’aquests exemples de salari emocional. I, en cas que la teva empresa ja els apliqui, sempre estem a temps d’incorporar-ne de nous.

 

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:
Formació Oberta
x