Un factor que cal tenir en compte

En la prevenció de riscos laborals, hi ha molts elements a tenir en compte. Entre ells, els riscos psicosocials. Podem definir-los com aquells factors originats en l’àmbit de treball i que tenen efecte directe en la nostra salut. És a dir, respostes de tipus fisiològic, emocionals (ansietat, depressió) , cognitives (com la reducció de la percepció) o conductuals (alcohol, tabac, drogues…). En termes generals, la majoria d’aquestes patologies solen acabar manifestant-se a través de l’estrès.

Els condicionants que solen provocar aquests tipus de riscos són, entre d’altres, les càrregues excessives de treball; la manca de comunicació entre membres de l’empresa; la falta de participació dels treballadors; les males relacions entre companys de feina; exigencies contradictòries per part de la direcció, inseguretat en l’àmbit laboral… En definitiva, estem parlant de factors de risc que cal evitar.

Afortunadament, la prevenció dels riscos psicosocials és possible. Una solució que passa per la necessitat de transformar la nostra empresa en una organització saludable. O el que és el mateix: apostar pel treball en equip, per les formacions continuades, pel benestar dels treballadors y per la seguretat laboral. Un canvi positiu que no només es reflecteix en l’estat de l’empresa sinó també en els seus resultats.

La necessitat de recórrer a professionals

Com qualsevol altre problema, els riscos psicosocials s’han d’identificar i analitzar. No podem caure en l’error de confondre aquest tipus de riscos amb d’altres fruit de les exigències del treball. És a dir, és necessari recórrer a professionals especialitzats en aquesta matèria. Aquesta serà l’única forma de d’elaborar un diagnòstic adeqüat i implantar les accions per cada un dels casos.

Al següent vídeo, Susana Fernández, psicòloga de Prevint, ens explica breument en què consisteixen els riscos psicosocials així com les seves característiques.

 

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x