Consulta aquí l’informe

El sector dels serveis de prevenció aliens té un paper rellevant en l’activitat preventiva de les empreses i treballadors davant de riscos biològics. Els coronavirus (i el COVID-19) es troben recollits en el grup II de Reial Decret 664/1997, sobre exposició de treballadors a agents biològics. El Ministeri de Sanitat va publicar el passat 28 de febrer el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a el nou coronavirus. I va actualitzar i va publicar dit procediment el passat 6 de març.

A molt grans trets, entenem de capital importància, al menys des del sector dels serveis de prevenció aliens, que han d’existir uns mecanismes de comunicació fluids tant amb el Ministeri de Sanitat com amb el de Treball; als efectes de poder coordinar des dels mateixos, totes les actuacions que, sense detriment de les competències que tenen les diferents autoritats laborals i sanitàries de les CA, facin referència a les activitats a desenvolupar per aquestes entitats especialitzades.

Cal dir, com tots sabeu, que es tracta d’una situació excepcional en la que dia a dia, per no dir hora a hora, surten per part de les Institucions i Organismes Oficials publiques noves publicacions, comunicats, recomanacions, directrius,…. estarem al cas per fer-vos coneixedors d’aquestes novetats tan aviat com ens sigui possible.

 

Descarrega l’informe

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x