Mesures tant pels treballadors com per l’empresa

En atenció al Criteri 3/2020 sobre determinació de la contingència de la situació d ́incapacitat temporal en la que es troben els treballadors que han sigut confirmats com a positius en les proves de detecció del SARS-COV-2 -emès per la Direcció d ́Ordenació de la Seguretat Social – la malaltia ocasionada pel virus COVID-19 (coronavirus) es catalogarà com a malaltia comuna als efectes de les prestacions de Seguretat Social.

Malgrat això, el Govern ha aprovat un Real Decret Llei considerant que la situació de baixa de tant aquelles persones que es trobin en situació d ́ aïllament preventiu com d ́aquelles altres contagiades, quedi assimilada a la de baixa per accident de treball a l’únic efecte de millorar les prestacions econòmiques que puguin percebre en aquesta situació.

No obstant, si es prova que la malaltia ha esdevingut com a causa exclusiva de la realització de la feina en els termes indicats a l’article 156 del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s ́aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, podria ser qualificada com a accident de treball amb totes les conseqüències.

Tot i així, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya estableix unes recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el Coronavirus SARS-COV-2. Des de Prevint volem que tinguis accés a aquest document per poder conèixer les mesures i aplicar-les amb detall. Així doncs, pots descarregar-les fent clic al botó que trobaràs a continuació.

 

Descarrega aquí el document

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x