S’ha realitzat a les instal·lacions de l’ACEB, dirigit a empreses del sector

Aquest dimecres 23 de maig l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà) ha estat l’escenari de la Jornada Oberta sobre el II Conveni Col·ectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, organitzada per Prevint.

La jornada, dirigida a empreses del sector del metall, cal interpretar-la després de la publicació del II Conveni Col·lectiu Estatal del Metall, en el qual es regulen les condicions laborals que afecten a instal·ladors i empreses relacionades amb el sector. En aquest sentit, s’ha obert un debat sobre les diferents noves accions d’obligat compliment per les empreses afectades.

Aclarim tots els dubtes

L’objectiu de Prevint en aquesta Jornada ha estat aclarir tots els dubtes que han pogut sorgir arrel d’aquest nou conveni. Així doncs, els temes que s’han tractat han estat els següents:

  • Trets generals del conveni.
  • Relació entre el conveni i la PRL.
  • En què canvia el nou conveni, com m’afecta i com haig de complir amb ell?
  • Quina formació és obligatòria, com haig de fer-la, qui ha de rebre-la i qui la imparteix?
  • El conveni del metall reconeix la formació rebuda fins ara, com convalidar-la.

A més a més, els assistents han tingut l’oportunitat de realitzar precs i preguntes en relació al contingut exposat prèviament.

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:
Formació Oberta
x