En cumpliment de la disposició en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació dels mateixos, i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L. protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús dels mateixos.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per entendre com seran tractades les seves dades.

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L., una societat registrada a Espanya, amb NIF B64171895 i direcció legal al carrer Bilbao, 135 de Barcelona, i correu electrònic .

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades (DPD) i com contactar-hi?

El delegat de protecció de dades és l’encarregat de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de Protecció de Dades a SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L., i podrà dirigir-s’hi mitjançant el següent correu electrónic en cas de dubte, consulta o queixa: .

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i com les legitimem?

 • Amb finalitats de compliment contractual, per complir amb els acords en la prestació dels serveis que vostè ens sol·licita i complir les condicions exposades en cada contracte.
 • Amb finalitats de comunicació comercial basats en el seu consentiment, per tal de poder comunicar promocions i activitats de SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L., li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.
 • Amb finalitats de gestió de la relació laboral, basat en un interès legítim, amb l’única finalitat de poder realitzar la gestió del seu expedient laboral, currículum, gestió de nòmines, formació, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, reserves de viatges, hotels, lloguer de cotxes i altres activitats relacionades amb les necessitats de la seva activitat laboral.
 • Amb finalitats de gestió del seu currículum basats en el seu consentiment, per tal de poder optar a un lloc de treball en la nostra organització, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.

 

A quins destinataris es comunicaràn les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L. sent l’únic Responsable del tractament i no cedint-los a cap tercer amb excepció del compliment de les obligacions legals.

 

Hi ha transferències internacionals de les seves dades personals?

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemats fora dels límits de la Unió Europea, a excepció d’empreses emparades en l’acord EU-U.S. Privacy Shield.

Proveïdor Servei
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp Mailing

 

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i un cop finalitzat, durant el període legalment establert.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Els drets que pot exercir són:

 • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L.
 • Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
 • Supressió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
 • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractats.
 • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades mentre:
  • Es comprova la seva exactitud (impugnació).
  • Existeixi tractament lícit, però no des de la supressió de les seves dades.
  • SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L. no necessiti les seves dades, però vostè desitgi conservar per ser necessaris per a l’exercici de la seva defensa o de reclamacions.
  • Un cop sol·licitat un dret d’oposició s’estigui verificant si aquest dret preval sobre un interès públic o legítim que afecti les dades motiu d’oposició fins a la resolució del conflicte.
 • Portabilitat: Potestat de rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L., així com la seva transmissió a una altra organització.

 

Com puc fer una reclamació?

Si considera que per qualsevol motiu SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION S.L. no ha tractat de forma correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà, a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid).

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

Formació Oberta

x