Higiene industrial

Controlem els contaminants del teu lloc de treball

La Higiene Industrial és la disciplina encarregada d’identificar, avaluar i controlar els contaminants d’origen laboral per evitar l’aparició de malalties professionals. Aquests contaminants d’origen laboral poden ser d’origen físic (soroll, vibracions, etc.), químic (pols, vapors, etc.) o biològic (virus, fongs, bacteris, etc.). Prevint disposa d’una àmplia gamma d’equips de mesura sotmesos a calibratge i certificació, i compta amb una experiència demostrada en el disseny i execució d’estudis higiènics.

Estudis que realitzem

 • Avaluació de riscos al lloc de treball tenint en compte les condicions ambientals.
 • Mesuraments higiènics específics.
 • Estudis de soroll, il·luminació, temperatura i qualitat de l’aire.
 • Estudi de vibracions.
 • Estudis d’estrès tèrmic.
 • Estudis de radiacions òptiques.
 • Estudis de radiacions electromagnètiques.
 • Estudis de contaminants químics.
 • Estudis de contaminació biològica ambiental.

Beneficis

A més de complir els requeriments legals, el contingut dels serveis de Prevint està orientat a aquests objectius, a través de la millora en les condicions de treball i de la integració de la Prevenció en els sistemes de gestió de l’empresa.

Destinataris

Empreses on en algunes de les seves activitats hi hagi presència d’agents químics perillosos.

Empreses on l’exposició a risc biològic pugui suposar un risc per a la salut dels treballadors.

Empreses on es realitzin tasques que donin lloc a processos sorollosos.

Empreses on es treballi amb elements mecànics que produeixin vibracions.

Empreses on hi hagi casos de lipoatròfia.

Qualsevol empresa que desitgi garantir la seguretat i salut dels seus treballadors mitjançant el compliment de les disposicions legals.

Com s’organitza el servei

Cada empresa i cas particular necessita un estudi personalitzat. A continuació exposem la manera com actuem davant d’alguns tipus de riscos (per a més informació descarregar el fullet).

Avaluació inicial de riscos d’higiene industrial: és una avaluació qualitativa que es durà a terme tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat i les característiques dels llocs de treball existents. Per a les situacions de risc identificades i valorades, s’indicaran les activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos.

Elaboració del programa d’amidaments per a l’avaluació i el control de riscos: a partir de les avaluacions de riscos generals i de les avaluacions específiques (contaminants químics, soroll, vibracions, etc.) realitzades a l’empresa s’estableix el programa d’amidaments periòdics pel control dels riscos higiènics presents als llocs de treball de l’empresa.

Avaluació de contaminació biològica ambiental: la contaminació microbiològica en ambients interiors pot causar problemes de naturalesa infecciosa i al·lèrgica. La presència de microorganismes a nivells elevats és un indicador d’existència de condicions anormals com per exemple, entre d’altres, anomalies en l’equip d’ humidificació del sistema de ventilació, humitat ambiental elevada, problemes d’humitat a l’edifici o aire exterior contaminat.

Anàlisi qualitativa de l’exposició a contaminants químics: identificació d’agents químics perillosos als llocs de treball subjectes a estudi i valoració qualitativa dels riscos per a la salut per exposició a aquests agents. L’objectiu és identificar els riscos que es puguin evitar i, pels riscos no evitables, valorar l’eficàcia de les mesures preventives existents, establir la necessitat de mesures preventives addicionals, escollir els mitjans de control d’aquests riscos i documentar tota aquesta informació.

Avaluació higiènica de l’exposició al soroll: avaluació mitjançant mesurament de l’exposició dels treballadors al soroll, amb l’objecte de determinar si es superen els valors fixats al R.D. 286/2006, i si és així, establir les mesures preventives procedents.

Avaluació higiènica d’estrès tèrmic: l’avaluació d’aquest risc es realitza mitjançant el mesurament dels factors termohigromètrics de l’ambient de treball i l’observació del lloc subjecte a estudi. El mètode aplicat és el que recull la norma UNE EN 27243: 95 d’estimació de l’estrès tèrmic de l’home al lloc de treball basat en l’índex WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

Necessites més informació?

T'atenem per telèfon
93 245 75 02
O ens posem en contacte amb tu

Deixa'ns les teves dades i un tècnic et trucarà per resoldre tots els teus dubtes.
  Formació Art. 19

  Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

  Formació Oberta

  x