Vigilància de la Salut

Identifiquem i avaluem possibles problemes de salut en el lloc de treball

La Vigilància de la salut dels treballadors, recollida en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre en el seu article 22, engloba un seguit d’activitats, referides tant a individus com a col·lectivitats i orientades a la prevenció dels riscos laborals, els objectius generals tenen a veure amb la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives.

La Vigilància de la salut, tot i que és una activitat pròpia de l’àmbit de la Medicina del Treball, suposa una relació d’interacció i complementarietat multidisciplinar amb la resta d’integrants del servei de prevenció, i aporta els resultats de la seva activitat específica a l’àmbit interdisciplinari de la avaluació de riscos i la planificació de la prevenció.

Igualment la seva activitat queda també emmarcada en una vigilància de les malalties i lesions d’origen professional consistent en el control sistemàtic i continu dels episodis relacionats amb la salut en la població activa per tal de prevenir i controlar els riscos professionals, així com les malalties i lesions associades a ells.

La Vigilància de la salut es refereix a dos amplis conjunts d’activitats en el camp de la salut en el treball:

  • la vigilància col·lectiva de la salut.
  • La vigilància individual de la salut.

Software de gestió de la vigilància de la salut del treballador

Beneficis

     La vigilància col·lectiva de la salut

Descriure la importància dels efectes dels riscos laborals en poblacions actives determinades.

Establir la relació causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes de salut derivats d’aquests.

Conèixer quines activitats de prevenció cal dur a terme i la seva priorització.

Avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures preventives.

     La vigilància individual de la salut

Administració de proves a treballadors per tal de detectar, de manera precoç danys derivats del treball.

Seguiment de les mesures preventives, col·lectives i / o individuals quant siguin adequades o suficients.

Decisió de les actuacions clíniques pertinents sobre el treballador afectat.

L’estudi de les lesions i el seu diagnòstic permetrà adoptar el tractament adequat i les mesures preventives oportunes.

Descobrir noves relacions entre els agents presents en el lloc de treball i les malalties associades.

Seguiment longitudinal del treballador amb risc.

Integració en els plans i programes de prevenció i millora de les condicions de treball.

Destinataris

Tots els treballadors segons marc legal recollit en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre en el seu article 22.

Com s’organitza el servei

     La vigilància col·lectiva de la salut

Disseny, aplicació, coordinació, participació i planificació de plans i programes d’actuació preventiva.

Vigilància de riscos especials i epidemiològica.

Assessorament en la promoció de la salut, gestió de la documentació preventiva i als comitès de seguretat i salut.

     La vigilància individual de la salut

Quan els reconeixements mèdics es realitzen periòdicament proporcionen un seguiment longitudinal del treballador a risc, havent d’integrar en els plans i programes de prevenció i millora de les condicions de treball.

Necessites més informació?

T'atenem per telèfon
93 245 75 02
O ens posem en contacte amb tu

Deixa'ns les teves dades i un tècnic et trucarà per resoldre tots els teus dubtes.
    Formació Art. 19

    Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:

    Formació Oberta

    x