C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

Formació específica d’oficis Duració 20 HORES La mecanització és un procés de fabricació que comprèn un conjunt d’operacions de conformació de peces mitjançant remoció de material, ja sigui per arrencada de ferritja o per abrasió. Es realitza a partir de...
C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

Formació específica d’oficis Duració 20 HORES La mecanització és un procés de fabricació que comprèn un conjunt d’operacions de conformació de peces mitjançant remoció de material, ja sigui per arrencada de ferritja o per abrasió. Es realitza a partir de...
C4_Operaris en treball de soldadura i oxitall

C4_Operaris en treball de soldadura i oxitall

Formació específica d’oficis Duració 20 HORES La formació preventiva per als treballs de soldadura i oxitall incidirà, entre d’altres, en els riscos de caigudes d’objectes pesats, risc de cops contra objectes, riscos d’incendi, riscos de...
C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

C5_Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja

Formació específica d’oficis Duració 20 HORES La mecanització és un procés de fabricació que comprèn un conjunt d’operacions de conformació de peces mitjançant remoció de material, ja sigui per arrencada de ferritja o per abrasió. Es realitza a partir de...
C4_Operaris en treball de soldadura i oxitall

C4_Operaris en treball de soldadura i oxitall

Formació específica d’oficis Duració 20 HORES La formació preventiva per als treballs de soldadura i oxitall incidirà, entre d’altres, en els riscos de caigudes d’objectes pesats, risc de cops contra objectes, riscos d’incendi, riscos de...

Formació Art. 19

Pots trobar tota la informació relacionada emb les formacions de l'Article 19 de la LLPRL fent click al següent botó:
Formació Oberta
x